´╗┐

Tytuł Projektu
Przywracanie warto┼Ťci zdegradowanych terenów w Regionie P┼éockim poprzez rekultywacj─Ö sk┼éadowisk na terenie gmin cz┼éonków Zwi─ůzku Gmin Regionu P┼éockiego
Beneficjent
Zwi─ůzek Gmin Regionu P┼éockiego
Partnerzy
Gmina Bodzanów, Gmina Bulkowo, Gmina G─ůbin, Gmina ┼ü─ůck, Gmina Wyszogród
Ca┼ékowita warto┼Ť─ç projektu
4 858 599,64 PLN
Warto┼Ť─ç dofinansowania
4 129 809,69 PLN
Projekt wspó┼éfinansowany przez Uni─Ö Europejsk─ů z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.
Przedmiotem projektu pt. „Przywracanie warto┼Ťci zdegradowanych terenów w Regionie P┼éockim poprzez rekultywacj─Ö sk┼éadowisk na terenie gmin cz┼éonków Zwi─ůzku Gmin Regionu P┼éockiego” jest przeprowadzenie prac rekultywacyjnych na 5 gminnych sk┼éadowiskach odpadów w powiecie p┼éockim.
W ramach projektu zrekultywowane zostan─ů nast─Öpuj─ůce sk┼éadowiska odpadów:
1. Sk┼éadowisko odpadów w Bodzanowie „┼üysa Góra",
2. Składowisko Rogowo Bulkowo,
3. Sk┼éadowisko w G─ůbinie-K─Öpinie,
4. Sk┼éadowisko w ┼ü─ůcku,
5. Sk┼éadowisko Wilczkowo gm. Wyszogród.
W ramach prac rekultywacyjnych zaprojektowano ukszta┼étowanie nadpoziomowych ziemnych pryzm potrzebnych do u┼éo┼╝enia uszczelnienia. Wierzchownie i skarpy zostan─ů uszczelnione hydroizolacyjnymi matami bentonitowymi. Wody opadowe znad uszczelnienia sp┼éywa─ç b─Öd─ů do rowów opaskowych i zbiorników odparowuj─ůcych. Zaprojektowano studnie gazowe do biernego odgazowania sk┼éadowiska. W ramach rekultywacji biologicznej zaprojektowano wysiew mieszanki traw na warstwie humusu oraz na cz─Ö┼Ťci terenu nasadzenia drzewami i krzewami. Przebudowa zostanie wykonana w technologii tradycyjnej ogólnie stosowanej na terenie naszego kraju.
Celem g┼éównym przedmiotowego projektu jest poprawa stanu ┼Ťrodowiska naturalnego w powiecie p┼éockim. Cel g┼éówny projektu wpisuje si─Ö w za┼éo┼╝enia celu g┼éównego RPO WM, gdy┼╝ poprawa stanu ┼Ťrodowiska naturalnego w powiecie p┼éockim prze┼éo┼╝y si─Ö na popraw─Ö stanu ┼Ťrodowiska naturalnego województwa mazowieckiego. Cel g┼éówny przedmiotowego projektu jest zgodny z celem Szczegó┼éowym Priorytetu IV oraz celem dzia┼éania 4.2. W ramach projektu zrekultywowanych zostanie 5 sk┼éadowisk odpadów, przez co ograniczona zostanie ilo┼Ť─ç zanieczyszcze┼ä przedostaj─ůcych si─Ö do wód, gleby i powietrza.
Cele szczegó┼éowe to
1. poprawa walorów krajobrazowych (ukszta┼étowanie terenu)
2. zlikwidowanie zagro┼╝enia wód powierzchniowych (uszczelnienie)
3. zlikwidowanie uci─ů┼╝liwego zapachu (uszczelnienie, odgazowanie)
4. poprawa jako┼Ťci ┼Ťrodowiska przyrodniczego (uszczelnienie)
Zakończenie realizacji Projektu
29.11.2012r.
W dniu 5 pa┼║dziernika 2011 roku mi─Ödzy Zwi─ůzkiem Gmin Regionu P┼éockiego reprezentowanym przez Zarz─ůd Zwi─ůzku: Pana Andrzeja Nowakowskiego Przewodnicz─ůcego Zwi─ůzku, Pana Mariusza Bie┼äka Cz┼éonka Zarz─ůdu Zwi─ůzku oraz Pana Józefa Stradomskiego Cz┼éonka Zarz─ůdu Zwi─ůzku a Województwem Mazowieckim reprezentowanym przez Zarz─ůd Województwa Mazowieckiego podpisano Umow─Ö o dofinansowanie nr RPMA.04.02.00-14-001/08-00 przedmiotowego Projektu ze ┼Ťrodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu IV „┼Ürodowisko, Zapobieganie Zagro┼╝eniom i Energetyka”, Dzia┼éania 4.2 „Ochrona Powierzchni Ziemi” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.
Informacje ┼║ród┼éowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajduj─ů si─Ö na stronie: www.mazowia.eu.

Wstecz | Do góry
Pogoda

Kalendarium

Copyright by Gmina Łąck    |    Wykonanie: Plocman