´╗┐
Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy: nowe ┼║ród┼éo finansowania inicjatyw obywatelskich
Konferencj─ů z udzia┼éem przedstawicieli MSZ i Ambasady Norwegii, organizacji spo┼éecznych z Polski i krajów darczy┼äców zainaugurowany zosta┼é dzi┼Ť w Warszawie nowy program dotacyjny, którego celem jest wzmocnienie i rozwój spo┼éecze┼ästwa obywatelskiego i aktywno┼Ťci obywatelskiej oraz upodmiotowienie grup zagro┼╝onych wykluczeniem.

Program o bud┼╝ecie 30 milionów euro ze ┼Ťrodków pomocowych z krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego: Norwegii, Islandii i Liechtensteinu (tzw. Fundusze EOG) wspiera─ç b─Ödzie organizacje spo┼éeczne, w tym stowarzyszenia, fundacje, spó┼édzielnie socjalne, ko┼éa gospody┼ä wiejskich, prowadz─ůce dzia┼éania na rzecz zwi─Ökszania udzia┼éu obywateli i obywatelek w ┼╝yciu publicznym, ochrony prawa cz┼éowieka i równego traktowania, ochrony ┼Ťrodowiska, przeciwdzia┼éania zmianom klimatycznym, wzmacniania grup nara┼╝onych na wykluczenie.

Realizatorem programu jest konsorcjum trzech organizacji: Fundacja im. Stefana Batorego (lider), Fundacja Pracowania Bada┼ä i Innowacji Spo┼éecznych „Stocznia” oraz Fundacja Akademia Organizacji Obywatelskich.

Chcia┼ébym pogratulowa─ç determinacji i si┼éy. To dzi─Öki niej i przeciwstawieniu si─Ö ró┼╝nym trudno┼Ťciom uda┼éo si─Ö doprowadzi─ç do sytuacji, w której realizacja zada┼ä Funduszu odbywa si─Ö w duchu niezale┼╝nym, z nale┼╝ytym uwzgl─Ödnieniem warto┼Ťci wynikaj─ůcych z Konstytucji RP oraz umów mi─Ödzynarodowych ratyfikowanych przez Polsk─Ö oraz warto┼Ťci europejskich – powiedzia┼é Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar podczas oficjalnego otwarcia programu w Warszawie.

Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy b─Ödzie wspiera─ç projekty zg┼éaszane przez organizacje z ca┼éej Polski, a w szczególno┼Ťci dzia┼éania podejmowane przez organizacje mniej do┼Ťwiadczone, spoza du┼╝ych aglomeracji i z terenów o ograniczonym dost─Öpie do programów pomocowych.

Chcemy dotrze─ç z ofert─ů wsparcia do tych, którzy najbardziej jej potrzebuj─ů: grup nara┼╝onych na dyskryminacj─Ö ze wzgl─Ödu na ras─Ö, pochodzenie etniczne, wyznanie, p┼ée─ç, wiek, orientacj─Ö seksualn─ů i grup zagro┼╝onych wykluczeniem: osób z niepe┼énosprawno┼Ťciami, w kryzysie bezdomno┼Ťci, osób starszych, ofiar przemocy – mówi Sylwia Sobiepan z Fundacji im. Stefana Batorego.

Wa┼╝n─ů grup─ů we wszystkich obszarach wsparcia jest m┼éodzie┼╝ – dodaje Zofia Komorowska z Fundacji Stocznia.

Program oferowa─ç b─Ödzie dotacje na dzia┼éania edukacyjne, w tym edukacj─Ö obywatelsk─ů, równo┼Ťciow─ů i antydyskryminacyjn─ů, dzia┼éania aktywizacyjne i wolontariackie, akcje i kampanie ┼Ťwiadomo┼Ťciowe na temat zmian klimatycznych, przeciwdzia┼éaniu uprzedzeniom, mowie nienawi┼Ťci i przemocy, projekty zwi─Ökszaj─ůce uczestnictwo obywateli w podejmowaniu decyzji, dzia┼éania stra┼╝nicze, dzia┼éania interwencyjne dotycz─ůce przestrzegania praw cz┼éowieka i poszanowania zasad pa┼ästwa prawa, dzia┼éania s┼éu┼╝─ůce upodmiotowieniu i usamodzielnieniu grup nara┼╝onych na ryzyko wykluczenia spo┼éecznego, dzia┼éania integracyjne w ┼Ťrodowiskach lokalnych, dzia┼éania rzecznicze dotycz─ůce ulepszania polityk publicznych, prawa i praktyki stosowania prawa, a tak┼╝e poprawy standardów funkcjonowania instytucji publicznych i jako┼Ťci ┼Ťwiadczonych przez nie us┼éug.

Wa┼╝nym elementem programu b─Ödzie wsparcie rozwoju organizacji spo┼éecznych. Ka┼╝da organizacja ubiegaj─ůca si─Ö o dotacj─Ö na dzia┼éania projektowe b─Ödzie mog┼éa otrzyma─ç dodatkow─ů dotacj─Ö na rozwój organizacji: inwestycje w budowanie zespo┼éu, podnoszenie kompetencji, pozyskiwanie ┼Ťrodków na dzia┼éalno┼Ť─ç, popraw─Ö zarz─ůdzania, komunikacj─Ö, etc. – mówi Lidka Kuczmierowska z Fundacji Akademia Organizacji Obywatelskich.

Osobny konkurs dotacyjny zostanie og┼éoszony na projekty wspieraj─ůce sektor obywatelski, w tym wsparcie infrastruktury (szkolenia, edukacj─Ö, doradztwo), dzia┼éania zwi─Ökszaj─ůce ┼Ťwiadomo┼Ť─ç spo┼éeczn─ů czym zajmuj─ů si─Ö organizacje czy monitoring prawa, które wp┼éywa na ich dzia┼éanie.

Nabór wniosków w pierwszym konkursie dotacyjnym ju┼╝ 3 lutego. Kolejny – na projekty sektorowe w kwietniu 2020. W nadchodz─ůcych miesi─ůcach zespó┼é programu zorganizuje cykl spotka┼ä informacyjnych w kilku regionach Polski.

Wi─Öcej informacji niebawem na
www.aktywniobywatele.org.pl.

Wi─Öcej informacji:

Agnieszka Pietrzak-Kirkiewicz
apietrzak@batory.org.pl
tel. 22 536 02 43Wstecz | Do góry
Pogoda

Kalendarium

Copyright by Gmina Łąck    |    Wykonanie: Plocman